Skłonić (κλίνω klinō)

Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory, a ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć. (Mt 8,20)

καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν καὶ τὰ πετεινὰτοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴνκεφαλὴν κλίνῃ.

et dicit ei Iesus vulpes foveas habent et volucres caeli tabernacula Filius autem hominis non habet ubi caput reclinet.

Czasem szukamy ramienia przyjaciela, kogoś bliskiego, aby oprzeć swoją stroskaną głowę. Gdy jednak pójdziesz za Jezusem nie znajdzie spokoju twoje serce, dopóki nie spocznie w Bogu. Jezus skłonił głowę dopiero na Krzyżu. Tam powierzył się ramionom Ojca. Tam możesz siebie powierzyć ostatecznie i bez lęku.

http://www.pixabay.com

Komentarz