Cisza (γαλήνη galēnē)

A On im rzekł: Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary? Potem, powstawszy, zgromił wichry i jezioro, i nastała głęboka cisza. (Mt 8,26)

καὶ λέγει αὐτοῖς τί δειλοί ἐστε ὀλιγόπιστοι τότε ἐγερθεὶς ἐπετίμησεντοῖς ἀνέμοις καὶ τῇ θαλάσσῃ καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη.

et dicit eis quid timidi estis modicae fidei tunc surgens imperavit ventis et mari et facta est tranquillitas magna.

Wydarzenie uciszenia burzy zawierza się w klamrze słowa “wielki”. Wielka burza – wielka cisza. Słowo Pana Jezusa ustanawia ciszę. Słowo przyjęte, wysłuchane z wiarą, ma moc wprowadzić porządek i uciszenie rozedrganych nerwów, skrajnych uczuć. To działanie Słowa nie zamyka się tylko do aspektów psychologicznych. On dosięga dna każdego lęku, przerażenia, które czają się w zakamarkach umysłu, duszy, serca.

http://www.pixabay.com

Komentarz