Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Uczyć się (μανθάνω manthanō)

Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. (Mt 9,13)

πορευθέντες δὲ μάθετε τί ἐστιν ἔλεος θέλω καὶ οὐ θυσίαν οὐ γὰρ ἦλθονκαλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλούς.

euntes autem discite quid est misericordiam volo et non sacrificium non enim veni vocare iustos sed peccatores.

Miłosierdzie można nauczyć się w czterech obszarach ludzkiej niemocy, które bierze w swoje ręce sam Bóg: 1) gdy popadam w grzech; 2) gdy trapią mnie choroby; 3) gdy jestem osłabiony poprzez zranienia; 4) gdy nie żyję zgodnie z własnym powołaniem. Wtedy Ojciec wzrusza się głęboko, posyła swojego Syna, aby z nami zasiadł w domu przy stole i uczył nas każdym słowem i gestem.

http://www.pixabay.com

Komentarz

%d