Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Pokój (εἰρήνη eirēnē)

Do którego zaś wejdziecie domu, najpierw mówcie: Pokój domowi temu. (Łk 10,5)

εἰς ἣν δʼ ἂν εἰσέλθητε οἰκίαν, πρῶτον⸃ λέγετε· εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ.

in quamcumque domum intraveritis primum dicite pax huic domui.

Tam, gdzie się rodzi prawdziwy pokój, tam daje się zauważyć łagodne uporządkowanie, życia, relacji, spraw, rzeczy, zadań. Ale nie jest to tylko kwestia zewnętrzna. Ten porządek jest znakiem, że w sercu ucznia jest sam Jezus. Dlatego słychać Go w słowach, widać w gestach, spojrzeniu, w stylu życia.

http://www.pixabay.com

Komentarz

%d