Odrodzenie (παλιγγενεσία palingenesia)

Jezus zaś powiedział im: Zaprawdę mówię wam, że wy, którzy poszliście za Mną drogą w odrodzeniu, gdy zasiądzie Syn Człowieczy na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy, na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. (Mt 19,28)

ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁυἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθήσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ.

Iesus autem dixit illis amen dico vobis quod vos qui secuti estis me in regeneratione cum sederit Filius hominis in sede maiestatis suae sedebitis et vos super sedes duodecim iudicantes duodecim tribus Israhel.

Bóg będąc Źródłem Życia stan śmierci, zepsucia, zniszczenia nie poddaje powierzchownej renowacji. On sięga do korzeni, do początku każdej istoty aby przywrócić tam połączenie ze źródłem. Dokonał tego przez swojego Syna, który zanurzył się w naszą śmierć, aby odzyskać nas na nowo dla Ojca. To odrodzenie dokonuje się już dziś, gdy całe stworzenie, które jest pod niebem wielbi Boga przez nasze usta (por. Prefacja IV Modlitwy Eucharystycznej).

http://www.pixabay.com

Komentarz