Nieskazitelni (ἀκέραιος akeraios)

Oto Ja posyłam was jak owce w środek wilków; bądźcie więc roztropni jak węże i niewinni jak gołębie. (Mt 10,16)

Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων· γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί.

ecce ego mitto vos sicut oves in medio luporum estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae. 

Na dnie duszy każdego człowieka skrywa się diament, czysty jak łza. Bez inkluzji grzechu. Bo taki był od początku. Dziś możesz być przejrzysty przed Bogiem i ludźmi. Nie kupisz lęku, nie zmieszasz się z pogardą. Niewinność odzyskana, szaty wypłukane we Krwi Baranka.

http://www.pixabay.com

Komentarz