Wróbel (στρουθίον strouthion)

Czyż dwóch wróbli nie sprzedawanych jest za asa i żaden z nich nie upada na ziemię bez Ojca waszego. (Mt 10,29)

οὐχὶ δύο στρουθία ἀσσαρίου πωλεῖται; καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴν γῆν ἄνευ τοῦ πατρὸς ὑμῶν. 

nonne duo passeres asse veneunt et unus ex illis non cadet super terram sine Patre vestro.

Ojciec Niebieski karmi ptaki niebieskie. Unosi je na skrzydłach wiatru. Poi kroplami deszczu z nieba. Upada z nimi na ziemię. Upada z tobą, gdy ktoś podcina ci skrzydła. Zobacz, za jaką cenę zostaliśmy wykupieni. Dwa wróble przywodzą na myśl nie tylko ofiarę ubogiego, ale i te wszystkie przyjaźnie, więzi, spotkania, które mają wznieść się na nowo ku niebu.

http://www.pixabay.com

Komentarz