Przyjmować (δέχομαι dechomai)

Przyjmujący was Mnie przyjmuje i Mnie przyjmujący przyjmuje Posyłającego Mnie. (Mt 10,40)

Ὁ δεχόμενος ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται, καὶ ὁ ἐμὲ δεχόμενος δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με. 

qui recipit vos me recipit et qui me recipit recipit eum qui me misit.

Może się okazać, że nie wiemy, jak wielki dar otrzymujemy, gdy przyjmujemy tego, którego posłał Pan Jezus. Ten swoisty łańcuch obdarowania sięga samego Nieba. Dosięga Serca Ojca. Podobnie, gdy głodnego ugościmy przy naszym stole, nagiego ubierzemy słowem w szatę godności, zapukamy do drzwi uwięzionych w swoich smutkach, długach, gdy poprawimy posłanie bezsilnemu. Strumień życia płynie jednocześnie w dwie strony. Cud miłosierdzia.

http://www.pixabay.com

Komentarz