Nawrócić się (μετανοέω metanoeō)

Biada tobie Korozain, biada tobie Betsaido, gdyż gdyby w Tyrze i Sydonie stały się dzieła mocy, jakie stały się u was, dawno by w worze i popiele nawróciłyby się. (Mt 11,21)

οὐαί σοι, Χοραζίν, οὐαί σοι, Βηθσαϊδά· ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ μετενόησαν.

vae tibi Corazain vae tibi Bethsaida quia si in Tyro et Sidone factae essent virtutes quae factae sunt in vobis olim in cilicio et cinere paenitentiam egissent.

Czasem trzeba nie tylko zrozumieć prawdę, ale przeżyć ją na własnej skórze, na własnym podwórku, we własnym mieście. Sieć powiązań, zależności, powstrzymuje działa Bożej mocy, nie dlatego, że Bóg jest niemocny, ale dlatego, że On nie jest “przemocowy”. Dlatego tak mocne jest Jego słowo napomnienia. Ono może wyrwać nas z naszej niewiary, przetrzeć nowe ścieżki myślenia, prowadzące do Serca Boga.

http://www.pixabay.com

Komentarz