Utrudzeni (κοπιάω kopiaō)

Przyjdźcie do Mnie wszyscy utrudzeni i obciążeni i Ja (dam) wytchnienie wam. (Mt 11,28)

Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς.

venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis et ego reficiam vos.

Ten, który sam znał trud drogi, gdy siedział przy studni, Ten, który natrudził się w przygotowaniu żniwa, zaprasza, by odpocząć w Nim. Od czasu wyjścia z Raju człowiek ciągle jest w utrudzeniu niepowodzeniem, przegraną, bezowocnością. Pan Jezus to zna z autopsji. Dlatego zaprasza, aby nieco odpocząć. Ewangeliczne wakacje.

http://www.pixabay.com

Komentarz