Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Podejmować (ὑποδέχομαι hypodechomai)

W zaś wyruszaniu ich wszedł do wioski jakiejś. Kobieta zaś jakaś, imieniem Marta, podjęła Go. (Łk 10,38)

Ἐν δὲ τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά· γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτόν.

factum est autem dum irent et ipse intravit in quoddam castellum et mulier quaedam Martha nomine excepit illum in domum suam.

Dom Marty staje się miejscem spotkania dwóch dynamizmów życia chrześcijańskiego: życie aktywne i życie kontemplacyjne. Pan Jezus chce być przyjęty do jednego i drugiego. On może oba te nurty połączyć w jedno. Potrzeba tylko Jednego. Podejmij dziś gościnnie Pana w twoim domu, bo i On uczynił nas domownikami Boga.

http://www.pixabay.com

Komentarz

%d