Ogrodnik (κηπουρός kēpouros)

Mówi jej Jezus: Kobieto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Wydawało się jej, że to jest ogrodnik i mówi Mu: Panie, jeśli Ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie położyłeś, a ja Go zabiorę. (J 20,15)

λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς· γύναι, τί κλαίεις; τίνα ζητεῖς; ἐκείνη δοκοῦσα ὅτι ὁ κηπουρός ἐστιν λέγει αὐτῷ· κύριε, εἰ σὺἐβάστασας αὐτόν, εἰπέ μοι ποῦ ἔθηκας αὐτόν, κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ.

dicit ei Iesus mulier quid ploras quem quaeris illa existimans quia hortulanus esset dicit ei domine si tu sustulisti eum dicito mihi ubi posuisti eum et ego eum tollam.

Jezus Zmartwychwstały jest Nowym Adamem. Pierwszy Adam uprawiał ogród w Eden. Tu jest Ogrodnik, który wprowadza do ogrodu rajskiego. Wstępuje do Ojca i nas ze sobą chce zabrać, abyśmy i my byli tam, gdzie On jest.

Komentarz