Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Kielich (ποτήριον potērion)

Rozsądziwszy zaś Jezus powiedział: Nie wiecie, co prosicie. Możecie pić kielich, który Ja mam pić? Mówią Mu, możemy. (Mt 20,22)

ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν; λέγουσιν αὐτῷ· δυνάμεθα. 

respondens autem Iesus dixit nescitis quid petatis potestis bibere calicem quem ego bibiturus sum dicunt ei possumus.

Jakub i Jan nie wiedzieli jeszcze, czym będzie ten kielich. My już wiemy i poznajemy przez miłość, jest on współuczestnictwem w życiu, męce, śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nie jest więc tylko słodki i przyjemny. Być po prawej i lewej stronie Jezusa przywołuje z jednej strony Wieczernik, z drugiej Golgotę, ale ostatecznie tron Chwały. Z jakiego kielicha dziś daje Ci Pan pić?

http://www.pixabay.com

Komentarz

%d