Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Zrodzić (βλαστάνω blastanō)

Gdy zaś zrodziło zboże i owoc uczyniło, wtedy ukazał się i kąkol. (Mt 13,26)

ὅτε δὲ ἐβλάστησεν ὁ χόρτος καὶ καρπὸν ἐποίησεν, τότε ἐφάνη καὶ τὰ ζιζάνια.

cum autem crevisset herba et fructum fecisset tunc apparuerunt et zizania.

Jak bardzo jest nam bliskie to pojawianie się obojga, i zboża, i chwastu. Ciągle jesteśmy zaskoczeni i nie nauczyliśmy się, że trzeba być przygotowanym na pojawienie się kąkolu w szlachetnym ziarnie. Bóg dokonuje sądu tzn. oddziela jedne od drugiego, gdy pora przychodzi. Realizm spojrzenia na naszą kondycję zakłada możliwość fałszywego nasienia. Do pewnego momentu kąkol świetnie udaje prawdziwe zboże. Potrzeba przenikliwego wzroku, aby odróżniać. Zboża (z Boga) zawsze jest więcej.

http://www.pixabay.com

Komentarz

%d