Wierzyć (πιστεύω pisteuō)

Każdy, kto żyjący i wierzący we Mnie nie, nie umrze na wiek. Wierzysz w to? (J 11,26)

καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα. πιστεύεις τοῦτο;

et omnis qui vivit et credit in me, non morietur in æternum. Credis hoc?

Marta przechodzi drogę od swojej wiedzy do wiary. Sama doznaje powstania z martwych, gdyż wyznaje wiarę. W Ewangelii św. Jana nie występuje słowo “wiara”. Zawsze jest aktem, potrzebuje zaangażowania w Osobę Jezusa. Życie jako dar płynie przez środek tego aktu wiary, który nie neguje wiedzy, ale ją wchłania i porywa we własny nurt.

http://www.pixabay.com

Komentarz