Ukryć (κρύπτω kryptō)

Podobne jest Królestwo Niebios do skarbu ukrytego w roli, który znalazłszy człowiek ukrył, i z radością swoją odszedł i sprzedał wszystko, ile miał, i kupił rolę tę. (Mt 13,44)

Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν θησαυρῷ κεκρυμμένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ, ὃν εὑρὼν ἄνθρωπος ἔκρυψεν, καὶἀπὸ τῆς χαρᾶς αὐτοῦ ὑπάγει καὶ πωλεῖ oπάντα ὅσα ἔχει καὶ ἀγοράζει τὸν ἀγρὸν ἐκεῖνον. 

simile est regnum caelorum thesauro abscondito in agro quem qui invenit homo abscondit et prae gaudio illius vadit et vendit universa quae habet et emit agrum illum.

Królestwo ukryte przed “mądrymi i roztropnymi” odsłania się tym, którzy mają pasję szukania Boga. Pasję postawienia wszystkiego na jedną szalę. Sprzedania wszystkiego, co wydawało się mieć jakąś wartość. Sprawy Boże nie dzieją się za witryną naoczności. A gdyby jeszcze raz sobie przypomnieć, że Królestwo Boże pośród nas jest, o ileż więcej mielibyśmy uważności na Boga ukrytego.

http://www.pixabay.com

Komentarz