Sieć (σαγήνη sagēnē)

Znowu podobne jest Królestwo Niebios sieci rzuconej w morze i ze wszystkich rodzajów gromadzącej. (Mt 13,47)

Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν σαγήνῃ βληθείσῃ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐκ παντὸς γένους συναγαγούσῃ.

iterum simile est regnum caelorum sagenae missae in mare et ex omni genere congreganti.

Boskie sieci zagarniają wszystkich do Królestwa Bożego. Są jednak takie postawy, które nie mieszczą się w granicach Ewangelii. Ona oddziela, dokonuje sądu. Są takie obszary we mnie samym, które czekają jeszcze na zewangelizowanie. Do tego czasu muszę się mierzyć z otchłanią oddaloną od Bożych rąk, aż zapragnę wpaść, odnaleźć się w zasięgu Boskiego połowu.

http://www.pixabay.com

Komentarz