Wieść (ἀκοή akoē)

W owym czasie usłyszał Herod tetrarcha wieść o Jezusie. (Mt 14,1)

Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἤκουσεν Ἡρῴδης ὁ τετραάρχης τὴν ἀκοὴν Ἰησοῦ.

in illo tempore audiit Herodes tetrarcha famam Iesu.

Wybrane słowo ἀκοή pochodzi od czasownika ἀκούω akouō oznaczającego bycie obdarzonym zdolnością słyszenia, poznawanie przez słuch. Są różne sposoby słyszenia. Słowo niepokoi Heroda. Dla kogoś, kto pragnie z Nim więzi, ta wiadomość o Jezusie jest Dobrą Nowiną – Ewangelią. Dla uwikłanego we własną pożądliwość, ten przekaz staje się niepokojem. Słowo oczekuje, a jednocześnie kształtuje, czystość serca. Wtedy może wybrzmieć do końca. Tak jak miłość może dojść do końca, do kresu, ale nie do nieuchronnego zakończenia.

http://www.pixabay.com

Komentarz