Tu i teraz (καιρός kairos)

Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże chwili obecnej nie rozpoznajecie? (Łk 12,56)

ὑποκριταί τὸ πρόσωπον τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ οἴδατε δοκιμάζειν τὸν καιρὸν δὲ τοῦτον πῶς οὐκ οἴδατε δοκιμάζειν;

Znamy się na astronomii, medycynie, technice, robotyce, literaturze i praktycznie wszystkim, co znajduje się w zasięgu wzroku lub dłoni człowieka… Niezmiennie jednak, od ponad 2 tysięcy lat, mamy trudność, by rozpoznawać OBECNEGO pośród nas Boga… Tego, który Jest, tu i teraz, w chwili obecnej… Troszczy się o mnie, kocha, prowadzi, przebacza…

Daj mi, Panie, oczy widzące i serce czujące głębiej… Daj mi umysł i zmysły otwarte na Twoje działanie, bym nie przegapił momentu Twojego przychodzenia dzisiaj, w mojej codzienności… by moje ego i racje, i pomysły na życie nie wygrały batalii o codzienne szczęście – tu i teraz – w Twoich Dłoniach… Amen.

Komentarz