Stracić, by zachować (ἀπόλλυμι – ζῳογονέω apollymi – dzōogoneō)

Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. (Łk 17,33)

ὃς ἐὰν ζητήσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ περιποιήσασθαι ἀπολέσει αὐτήν, ὃς δʼ ἂν ἀπολέσῃ ζῳογονήσει αὐτήν.

Paradoks Słowa – stracić, by zachować…
Tak dzieje się tylko wówczas, gdy żyję w optyce Ewangelii. Tracić w imię Miłości – swój egoizm, rację, oceny, osądy… by zachować czystość i piękno dziecka Bożego…

Bóg każdego dnia nas czegoś uczy. Nic nie dzieje się z przypadku. Każde wydarzenie, sytuacja, spotkanie, doświadczenie, jest częścią mojej historii zbawienia. Wszystko ma mnie prowadzić do życia w bliskości Ojca przez Jezusa w mocy Ducha.

Koniec i tak przyjdzie, lecz jeśli moje życie będzie opowieścią o miłości oczekującej na to wyjątkowe spotkanie, to i jego koniec będzie miał prawdziwy Happy End. Wybór należy do mnie.

Komentarz