W was (ἐν ὑμῖν en hymin)

Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. (Mt 10,20)

οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστε οἱ λαλοῦντες ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ πατρὸς ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν.

non enim vos estis qui loquimini sed Spiritus Patris vestri qui loquitur in vobis.

Święty Szczepan, którego święto dziś obchodzimy, rozpoczyna swoją obronę od słów: “Słuchajcie, bracia i ojcowie…“. Słuchanie jest podstawowym warunkiem, by móc rozpoznać działanie Boga w życiu. Św. Mateusz pisze w Ewangelii: “τὸ πνεῦμα τοῦ πατρὸς ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν” [“Duch Ojca waszego będzie mówił w was”]. Duch Święty nie opętuje nas w żaden sposób, ani nawet nie zniewala Swoją obecnością. To wręcz niewiarygodne, ale Bóg jest tak pokorny, że pozwala mi decydować, czy posłucham Jego Słów. Duch naszego Ojca mówi w nas. Zatem… słuchajcie bracia i ojcowie…

http://www.pixabay.com

Jedna uwaga do wpisu “W was (ἐν ὑμῖν en hymin)

  1. Bóg przez Ducha Świętego chce działać w nas ale stworzył nas z wolną wolą dlatego musimy się otworzyć na jego działanie i współpracować z Nim, słuchać własnego sumienia przez które mówi do nas i rozmawiać z nim w modlitwie.

Komentarz