Choroba (μάστιξ mastiks)

Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby Go dotknąć. (Mk 3,10)

πολλοὺς γὰρ ἐθεράπευσεν ὥστε ἐπιπίπτειν αὐτῷ ἵνα αὐτοῦ ἅψωνται ὅσοι εἶχον μάστιγας.

Do Jezusa przychodzą różne osoby. W całej plejadzie potrzebujących, są także tacy, którzy cierpią na różne choroby. Ciekawym jest fakt użycia przez św. Marka słowa μάστιγας na określenie dolegliwości. Źródłosłów bowiem bierze się w słowie μάστιξ – co oznacza, między innymi, bicz (uderzenie biczem). W kolejnym wersecie Ewangelista mówi o wyrzucaniu przez Jezusa złych duchów. Można zatem przypuszczać, że również one były przyczyną cierpień fizycznych tych, którzy szukali u Jezusa uzdrowienia. Dziś Kościół przez Słowo przypomina, że Bóg chce uzdrowienia całego człowieka, zarówno w sferze ducha jak i ciała. Pozwólmy zatem działać Duchowi Świętemu we wszystkich aspektach naszego życia.

Komentarz