Otworzyć (διανοίγω dianoigō)

Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. (Łk 24,45)

τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς.

Istnieje przysłowie: “podróże kształcą”. Zapomina się jednak często o jego drugiej części. Mianowicie o tym, że “…kształcą, ale wykształconych”. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus przenosi sens tego wyrażenia na świat Słowa Bożego.
Warto zauważyć, że faryzeusze i uczeni w Piśmie doskonale znali proroctwa, ale ich nie rozumieli. Chrystus dziś otworzył (διήνοιξεν) umysły swoim uczniom, aby mieli lepszy wgląd na horyzont zdarzeń. To spotkanie ukazuje nam, że nie możemy być biblijnymi barbarzyńcami, którzy czytają Objawienie według własnego widzimisię.

Jedna uwaga do wpisu “Otworzyć (διανοίγω dianoigō)

 1. 👏😊 pięknie 🙏😊
  …Jeśli komuś się wydaje, że coś wie, to jeszcze nie wie, jak trzeba wiedzieć.
  A bo …
  gdzie nie ma źrenicy, tam brakuje światła,
  gdzie brakuje wiedzy, tam nie ma mądrości.
  Dzięki !

Komentarz