Przez (διὰ dia)

Wchodzący przez bramę pasterzem jest owiec. (J 10,2)

ὁ δὲ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας ποιμήν ἐστιν τῶν προβάτων.

Trzyliterowe słówko, które bywa często przedrostkiem dla różnych czasowników, tu ma swoje ogromne znaczenie. Może występować w sensie przyczynowym, tzn. że “przez” coś staje się jakiś skutek. Tu ma znaczenie przestrzenne: przechodzenie “przez”.

Jednak w głębszym sensie, w odniesieniu do Chrystusa Dobrego Pasterza, oba te znaczenia się łączą, gdyż On Sam przez Siebie samego, tzn. przez Swoje Człowieczeństwo, którego symbolem jest brama, wchodzi do owczarni. I przez Niego ta owczarnia staje się żywą wspólnotą Kościoła.

Brama oznacza Jego Kapłaństwo. On stał się Kapłanem, Ołtarzem i Barankiem Ofiarnym. (Prefacja Wielkanocna nr 24)

Komentarz