Gryźć (τρώγω trōgō)

Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz trzeba, aby się wypełniło Pismo: Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę. (J 13,18)

οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω ἐγὼ οἶδα τίνας ἐξελεξάμην ἀλλ᾽ ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ ὁ τρώγων μου τὸν ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ᾽ ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ.

Gdy w szóstym rozdziale Ewangelii św. Jan odnotowuje słowa Jezusa o życiu wiecznym, które można osiągnąć spożywając Ciało Chrystusa, w pewien sposób stopniuje tę czynność, używając słów φάγω i τρώγων. W dzisiejszym fragmencie mamy swoiste ostrzeżenie, że ten, który spożywał (τρώγων) chleb Mój, piętą we Mnie godzi. Słowo trogon (τρώγων) jest dość swoistym określeniem spożywania, ponieważ w swym znaczeniu ma pewną zachłanność. Trogon znaczy bowiem: gryźć, miażdżyć, jeść coś z dźwiękiem chrupania, bądź też przeżuwać. Jezus ukazuje, że samo bycie blisko Niego, to za mało. W tej dynamice musi być jeszcze osobiste spotkanie i ciągły głód, który można zaspokoić tylko przez nieustanne τρώγων. Zatem, paradoksalnie, błogosławione są te chwile, w których tęsknimy za Bogiem.

Komentarz