Nosić/dźwigać [coś] (βαστάζω bastadzo)

Jeszcze mam wam wiele do powiedzenia, ale teraz nie jesteście zdolni tego unieść. (J 16,12)

Ἔτι πολλὰ ἔχω ὑµῖν λέγειν, ἀλλ’ οὐ δύνασθε ßαστάζειν ἄρτι.

Chrystus ma jeszcze wiele do powiedzenia, a największym wyrazem Jego życia jest to, czego dokonał na Krzyżu. Uczniowie nie są w stanie tego unieść, dopóki nie przyjdzie Paraklet-Obrońca. I On, Duch Prawdy, będzie bronił przede wszystkim nie uczniów, ale Jezusa. Duch objawi całą prawdę uczniom i jako świadkowie będą mówili o Chrystusie. Kiedy przyjdzie Duch, uczeń będzie w stanie unieść swoje powołanie – być jak Mistrz. Po krzyż.

Komentarz