Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Tysiąc (μίλιον milion)

I gdy ktoś Ciebie przymusza na jeden tysiąc odejdź z nim dwa. (Mt 5,41)

καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν, ὕπαγε μετʼ αὐτοῦ δύο.

Dla Rzymian to była miara tysiąca kroków. Stąd wzięła się nazwa “mila” albo od mili wzięła się nazwa “milion”. Lecz nie o miarę i liczby tu chodzi. Chodzi o to, by chodzić w wolności nawet gdy ktoś mnie przymusza, gdy ktoś robi ze mnie kuriera jego własnych pomysłów.

Tysiąc kroków to droga szabatu, czyli droga pokoju, odpoczynku. To taki spacer, który prowadzi do wewnętrznej świątyni serca, gdzie milczenie nie niepokoi, gdzie słowa namaszczone Duchem łagodzą twarze, gdzie kroki zwiastują przyjście przyjaciela.

Skieruj nasze kroki na drogę pokoju.

Komentarz

%d