Wodzić na pokuszenie (εἰσφέρω εἰς πειρασμόν eisferō eis peirasmon)

I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. (Mt 6,13)

καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Dawno, dawno temu, Teresa z Avila robiła Jezusowi wyrzuty, że pozwala na jej cierpienie. Chrystus odpowiedział, że ona przecież powinna wiedzieć, że w ten sposób traktuje On swoich przyjaciół. Na co święta odgryzła się zdaniem: Nie dziwię się więc Panie, że masz ich tak niewielu… W Modlitwie Pańskiej, którą dziś słyszymy w Ewangelii, padają zadziwiające słowa: nie wódź nas na pokuszenie. Choćbyśmy nie wiem jak stawali na semantycznej głowie, oryginał podaje faktycznie takie słowa (καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν). εἰσενέγκῃς jest zbitką dwóch wyrazów: εἰσ i φέρω, czyli nieść w…, prowadzić ku… Słowo πειρασμός natomiast można przetłumaczyć także jako próbę, test. Nie jest dobrze stawać się adwokatem Boga i próbować łagodzić Jego słowa za wszelką cenę. Można wtedy stracić z oczu Jego Wszechmoc, a modlitwy o uzdrowienie i jakąkolwiek pomoc tracą sens. Może dziś zastanawiając się nad wodzeniem na pokuszenie, warto przypomnieć sobie Trzech Młodzieńców z Księgi Daniela, którzy stwierdzili, że Bóg ma moc uwolnić ich z ognistego pieca, a nawet jeśli nie uwolni, to i tak będą Jemu wierni.

Komentarz