Imię (ὄνοµα onoma)

I zażądawszy tabliczki napisał: „Jan jest imię jego”. I wszyscy się dziwili. (Łk 1,63)

καὶ αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψεν λέγων, Ἰωάννης ἐστὶν ὄνοµα αὐτοῦ. καὶ ἐθαύµασαν πάντες.

et postulans pugillarem scripsit dicens Iohannes est nomen eius et mirati sunt universi.

Każdy byt ma swoją nazwę, która odpowiada roli do spełnienia. Jeśli jakaś osoba ma odegrać rolę z Boskiego nadania, wtedy jej imię nadawane jest przez samo Niebo. Nawet jeśli wyboru imienia dokonuje człowiek, to imię zawiera w sobie działanie Boga jak np.: Zachariasz – Bóg pamięta; Elżbieta – Bóg przysiągł; Maryja – wywyższona; Jan – Bóg jest łaskawy.

Chrystus zna Cię po imieniu (J 10,3). Twoje imię ma stale przed oczami, na dłoniach (Iz 49,16). Nadał Ci Swoje Imię (Ap 22,4). Jesteś Jego dzieckiem (1J 3,1).

http://www.pixabay.com

Komentarz