Wrzucić precz (ὑπάγω hypagō)

Rzekł do nich: “Idźcie precz!” Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w wodach. (Mt 8,32)

Kαὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ὑπάγετε. οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τοὺς χοίρους· καὶ ἰδοὺ ὥρµησεν πᾶσα ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρηµνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν.

To piąty cud z dziesięciu, których dokonuje Chrystus w ósmym i dziewiątym rozdziale Mateuszowej Ewangelii. I, o zgrozo, ludzie proszą, żeby Jezus sobie poszedł! Niestety w ludzkim myśleniu włącza się zimna kalkulacja – trzeba czasem poświęcić jednego czy dwóch, ale biznes się kręci (świnie muszą się przecież zgadzać). A Jezus chce ocalić każdego. Nawet za cenę swojej Krwi.

Komentarz