Być zainspirowanym (ἐνθυμέομαι enthymeomai)

A Jezus, znając ich myśli, rzekł: Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? (Mt 9,4)

καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν ἱνατί ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν;

Terry Pratchett w Złodzieju czasu pisze: Myślenie przypomina rozmowę z inną osobą, tylko że tą osobą też jesteś Ty. Dziś Pan Jezus doskonale demaskuje przewrotność uczonych w Piśmie. Niby rozmawiają między sobą o tym, że Chrystus bluźni, a jednak okazuje się, że to serce każdego z nich jest niewłaściwe zainspirowane (ἐνθυμέομαι). Z gramatycznego w punktu widzenia ἐνθυμέομαι jest zbitką dwóch słów:  ἐν (w) oraz θυμός (pasja/gniew). Zobaczymy, że te znaczenia sugerują nam myślenie bardzo dynamiczne, wręcz burzę mózgów we własnym sercu (jakkolwiek medycznie jest to niezręczne). Nim wypowiemy słowa, to zawsze, choć przez krótką chwilę, są one w naszych sercach. Nic to zresztą dziwnego, tam biorą początek. Uczeni w Piśmie w pasji mówią oskarżenia przeciw Zbawicielowi, a Jezus podczas Pasji prosi Ojca o przebaczenie ludziom.

Komentarz