Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Przed (ἔμπροσθέν emprosthen)

Tak Ojcze, gdyż takie upodobanie stało się przed Tobą. (Mt 11,26)

ναὶ ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου.

Składniki tego słowa trzy są. (Brzmi to zdanie jakby było przetłumaczone z łaciny z racji położenia orzeczenia). 1. ἔν – en (w), 2. πρὸς – pros (ku) 3. θέν – then (od). Takie połączenie wskazuje na ruch wychodzący i powracający. Zatem to upodobanie, które staje się w Ojcu, wychodzi od Niego i ku Niemu powraca. Tak jak Syn wyszedł od Ojca i ku Ojcu podąża. Jak deszcz, który spada z nieba na ziemię i tam powraca. (Zob. Iz 55,10).

Oto nową zasada życia, pracy, modlitwy, odpoczynku, trudu – powrót do Ojca. Dlatego komponuje się z tym słowem ἔμπροσθέν, zaproszenie Jezusa, które słyszymy chwilę później: “Przyjdźcie do Mnie…”

W tych dniach słońce skłania głowę za Górą Perzową.

Komentarz

%d