Odwagi! (θαρσέω tharseō)

Zaś Jezus obróciwszy się i widząc ją powiedział: Odwagi córko: Wiara twoja zbawiła Cię. I została uzdrowiona kobieta od godziny tej. (Mt 9,22)

ὁ δὲ oἸησοῦς στραφεὶς καὶ ἰδὼν αὐτὴν εἶπεν· θάρσει, θύγατερ· ἡ πίστις σου σέσωκέν σε. καὶ ἐσώθη ἡ γυνὴ ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.

W trzech miejscach Pan Jezus w taki sposób zwraca się w Ewangelii Mateusza. Do paralityka, którego przyniosło czterech – Odwagi synu, odpuszczają Ci się twoje grzechy, do kobiety jw., i do uczniów na jeziorze w nocy: Miejcie odwagę, to Ja Jestem.

Za każdym razem przychodzi ocalenie. Komponuje się “zbawienna triada”. Odpuszczenie grzechów, uzdrowienie, ocalenie. I Pan nakazuje, aby z Nim współpracować przez odwagę, trzymanie kursu, pierwszy krok, przekroczenie lęku. Odwaga, by ufać, nie dać się nadal więzić w potrzasku niemocy.

Tam jest zakotwiczona nadzieja.

Komentarz