Pierwszy (πρῶτος prōtos)

To imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon nazywany Piotr i Andrzej brat jego, i Jakub Zebedeusza i Jan brat jego. (Mt 10,2)

τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόµατά ἐστιν ταῦτα· πρῶτος Σίµων ὁ λεγόµενος Πέτρος καὶ Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, καὶ Ἰάκωßος ὁ τοῦ Ζεßεδαίου καὶ Ἰωάννης ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ.

Po wczorajszym uwolnieniu człowieka od ducha niemowy, dziś Jezus wysyła apostołów do proklamowania (κηρύσσετε) królestwa niebieskiego. Wśród apostołów pierwszy wymieniany jest Szymon Piotr, ale w wykonywaniu misji głoszenia Pierwszym zawsze jest Jezus. To On jako Pierwszy do mnie mówi, On Pierwszy wyciąga rękę, On Pierwszy oddał dla mnie wszystko. On jest Pierwszy, ja jestem drugi.

Jedna uwaga do wpisu “Pierwszy (πρῶτος prōtos)

 1. TY PANIE JESTEŚ
  DROGA, PRAWDA, ZYCIEM
  ♥️DROGA, TWOIMI ŚLADAMI.
  ♥️PRAWDA, KTORA MNIE WYZWALA.
  ♥️ZYCIEM, KTÓRE ODDAJE TOBIE, TY WIESZ LEPIEJ, CO JEST DLA MNIE DOBRE, CO DOPROWADZI MNIE DO DOMU OJCA
  W POTRZEBACH DRUGIEGO CZŁOWIEKA.
  DOTRĘ W RAMIONA TATY
  NA WIEKI🏡🌳♥️🕊️

Komentarz