Łatwy/łagodny (χρηστός chrēstos)

Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. (Mt 11,30)

ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν.

Swetoniusz, biograf rzymskich cezarów, gdy wspomina Klaudiusza, pisze między innymi takie słowa: Żydów wypędził z Rzymu za to, że bezustannie wichrzyli, podżegani przez jakiegoś Chrestosa. Miał tu oczywiście na myśli postać Jezusa oraz konflikty, jakie wywołało pojawienie się chrześcijan. Można pokusić się o stwierdzenie, że było to dość przewrotne, jako, że χρηστός znaczy zarówno dobry jak i łagodny oraz użyteczny. Tego słowa używa św. Mateusz, gdy Chrystus wspomina o tym, że Jego jarzmo jest słodkie (takie jest tłumaczenie w Biblii Tysiąclecia). Jezus zwraca uwagę, że z Nim, a jarzmo przecież jest dla dwojga, wszystko staje się inne. Jeśli już pozwolimy Bogu działać w naszym życiu, to pozwólmy także, by On nadawał tempo. Niech nasze życie dzięki Chrystusowi będzie bardziej χρηστός.

Komentarz