Dopełnienie (συντέλεια synteleia)

Żniwem zaś dopełnienie wieków jest, żniwiarzami aniołowie są. (Mt 13,39)

ὁ δὲ θερισμὸς συντέλεια αἰῶνός ἐστιν, οἱ δὲ θερισταὶ ἄγγελοί εἰσιν.

Pod okiem Bożej miłości wszystko zmierza do spełnienia. Trudno jednym słowem przełożyć to greckie połączenie przedrostka “syn” – z, razem, jednocześnie i rzeczownika “telos” – cel. Razem kończyć, osiągać cel.

Nie chodzi więc o sam koniec, a potem pustka, lecz o pełnię, o spełnienie. W tym kontekście rodzi się pytanie, czy to, co do tej pory uczyniłem, koresponduje z celem, czy zmierza do Jednego, czy to, co razem podejmujemy, zwraca nas ku Miłości. Wtedy staję się dobrym (pięknym) ziarnem z ukrytą mocą życia, płodności, zakwaszania środowiska, w którym postawił mnie Pan Wszechmogący.

Komentarz