Położyć się (ἀνακλίνω anaklinō)

I wezwawszy tłum, aby położyć się na trawie, wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzawszy w Niebo, błogosławił i połamawszy dawał uczniom chleb, uczniowie zaś tłumom. (Mt 14,19)

kαὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοῦ χόρτου, λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν καὶ κλάσας ἔδωκεν τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις.

Odpoczynek w drodze, na pustym miejscu. Jezus wzywa do zatrzymania się. W rdzeniu tego czasownika można doszukać się słowa: łóżko. Stąd nazwa szpitala specjalistycznego – klinika.

Ci głodni, zmęczeni, schorowani, za chwilę zostaną nasyceni darem, który tylko wtedy się pomnaża, gdy jest dzielony, łamany.

Takie wakacyjne zaproszenie, zawołanie Jezusa, aby odpocząć i nasycić się Nim samym, aby móc dawać Go innym.

Komentarz