Chwała (δόξα doksa)

Taki uczynił początek znaków Jezus w Kanie Galilejskiej i ukazał Chwałę Swoją, i uwierzyli w Niego uczniowie Jego. (J 2,11)

Ταύτην ἐποίησεν ἀρχὴν τῶν σηµείων ὁ Ἰησοῦς ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐφανέρωσεν τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ.

W Ciele Jezusa mieszka i objawia się Chwała Jednorodzonego Syna (por. J 1,14.18). Roztacza swój niegasnący blask w Męce tj. godzinie Syna (J 2,4). Golgota pokazuje każdemu (19,37) Boskie “Ja Jestem” Jezusa (8,28). Oto czym jest Jego Chwała (17,22nn). Ta Chwała objawia się na Adoracji (2 Kor 3,18; 4,6).

Komentarz