Stanąć nad (ἐφίστημι efistemi)

On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im. (Łk 4,39)

καὶ ἐπιστὰς ἐπάνω αὐτῆς ἐπετίµησεν τῷ πυρετῷ, καὶ ἀφῆκεν αὐτήν· παραχρῆµα δὲ ἀναστᾶσα διηκόνει αὐτοῖς.

Efistemi to słówko wyjątkowe u św. Łukasza i łączy się z osobą Mistrza (epistates – w Ewangelii tylko u Łukasza!; por. Łk 8,24). Oznacza ono „stanąć nad czymś/kimś jako pan”.

Jezus staje nad chorobą jako Pan, jako Ten, który ma nad nią władzę. Kiedy Chrystus uzdrawia, to osoba uzdrowiona zaczyna robić to, czego nie mogła w czasie swojej niemocy. Tutaj uzdrowiona zaczyna posługę, której przykład dał Mistrz.

Komentarz