Miłosierny (οἰκτίρμων oiktirmōn)

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. (Łk 6,36)

γίνεσθε οἰκτίρμονες καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστίν.

Miłosierdzie Boże robi w ostatnich dziesięcioleciach iście zawrotną furorę. Chyba nie ma chrześcijanina, który nie liczyłby na Boskie zmiłowanie. Dziś jednak Pan Jezus stawia nam wymagania na miarę naszych oczekiwań: sami mamy być tak miłosierni, jak On. Słowo οἰκτίρμων ma swoje źródło w czasowniku οἰκτείρω, które oznacza współczuć. Co ciekawe, w formie czasownika w Nowym Testamencie spotykamy tylko jedno miejsce, gdzie ta forma została użyta – Rz 9.15. Jest to jednak zdanie przytoczone z Septuaginty z Wj 33,19. Tam jesteśmy świadkami, jak Bóg zgadza się spełnić prośbę Mojżesza o to, by mógł ujrzeć Jego chwałę i argumentuje to tym, że może okazać Swoje miłosierdzie tak, jak On chce. Okazuje się zatem, że jednym z największych przejawów boskiej wolności jest móc współodczuwać i okazywać miłosierdzie.

Źródło: pixabay.com

Komentarz