Krzyż Jezusa (σταυρός τοῦ Ἰησοῦ stauros tou Iesou)

A obok Krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. (J 19,25)

Εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή.

św. Jan tak pisze o Krzyżu, że jest nieodłączny od Jezusa. W tekście greckim, wskazuje na to przyimek παρὰ para w połączeniu z Krzyżem użytym w celowniku. Krzyż jest tu tożsamy z Jezusem. Najbliżej Jezusa, na pierwszym miejscu jest Jego Matka. Była z Nim od początku. Po znaku w Kanie poszła z Jezusem w całe Jego życie apostolskie. Teraz stoi, uboga, bezbronna, współcierpiąca. Stoi ku Krzyżowi, z Krzyżem Jezusa. Jest z Nim do końca, bez końca.

Komentarz