To pokolenie (οὗτος γενεά hoytos genea)

Z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? (Łk 7,31)

Τίνι οὖν ὁµοιώσω τοὺς ἀνθρώπους τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ τίνι εἰσὶν ὅµοιοι;

To pokolenie w Piśmie Świętym ma zdecydowanie negatywny wydźwięk (por. Rdz 7,1; Pwt 1,35; Ps 12,8; wyjątek Ps 24,6). Jezus stosuje to wyrażenie, i odnosi je, do ludzi nieposłusznych Jego Słowu, do tych, którzy nie chcą pełnić woli Bożej. Grzech tego pokolenia polega na tym, że nie rozpoznaje znaków swojego nawiedzenia. Bóg przychodzi we wszelki możliwy i zrozumiały dla człowieka sposób, w Boży sposób. Pytanie, czy chcę Go znaleźć?

Komentarz