Władza/moc (ἐξουσία eksousia)

Zwoławszy w jedno tych Dwunastu dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i by leczyli choroby. (Łk 9,1)

Συγκαλεσάµενος δὲ τοὺς δώδεκα ἔδωκεν αὐτοῖς δύναµιν καὶ ἐξουσίαν ἐπὶ πάντα τὰ δαιµόνια καὶ νόσους θεραπεύειν.

Kiedyś ten termin pojawił się na blogu ( https://jednoslowo.com/2019/12/25/moc-prawo-do-eksousia/). Jest w nim ukryta niesamowita siła pochodząca jedynie od Boga, bo słowo exousia jest złożone z dwóch: ex czyli “z” i ousia czyli “istota”. Chrystus udziela Swojej Istoty uczniom, bez Niego nic nie mogą zrobić. Działać z Jego Istoty jest zaproszeniem dla ucznia, by żył jak sam Nauczyciel. I jak to się mówi w Szkole Nowej Ewangelizacji: Bóg nie powołuje doskonałych, ale powołanych udoskonala.

Komentarz