Widzieć (βλέπω blepō)

Uważajcie, byście nie gardzili jednym z tych małych: mówię bowiem wam, że aniołowie ich w Niebie przez wszystek (czas) widzą oblicze Ojca Mojego w Niebiosach. (Mt 18,10)

Ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων· λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσιν τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.

Anioł zwrócony jest ku obliczu Ojca. Kontempluje Jego spojrzenie, jest uważny na każde poruszenie Jego woli. Nie jest zajęty sobą, dlatego jest do dyspozycji.

Mój Anioł jest przy mnie i każdego dnia przypomina mi, bym nawracał się w ufności i prostocie dziecka, bym nikim nie gardził, gdyż w każdym ukryte jest Oblicze Ojca.

Komentarz