Słusznie (ὀρθῶς orthōs)

Powiedział zaś mu: Słusznie rozsądziłeś, to czyń i będziesz żyć. (Łk 10,28)

εἶπεν δὲ αὐτῷ· ὀρθῶς ἀπεκρίθης· τοῦτο ποίει καὶ ζήσῃ.

Ten przysłówek pochodzi od przymiotnika: prosty, wyprostowany, prawy, sprawiedliwy. Dalsza etymologia jest interesująca, lecz nie o nią tu chodzi. Chodzi o potwierdzenie, jakie otrzymuje uczony. Ono jednak prowadzi jeszcze dalej: do praktyki miłości Boga i bliźniego. Kochać bliźniego uczy Miłosierny Samarytanin. Jak kochać Boga, pokażą za chwilę Marta i Maria, gdy przyjmą Go do swego domu. I to jest bardziej interesujące niż etymologia.

Komentarz