Siostra (ἀδελφή adelfē)

I tej (Marty) była siostra zwana Marią, która, usiadłszy przy stopach Pana, słuchała Słowa Jego. (Łk 10,39)

καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαριάμ, [ἣ] καὶ παρακαθεσθεῖσα πρὸς τοὺς πόδας τοῦ κυρίου ἤκουεν τὸν λόγον αὐτοῦ.

Greckie słowo δελϕύς święta znaczy łono. Zatem brat, czy siostra, to ci, którzy są z tego samego łona. Wspólne źródło nadaje sens i siłę więzi. Dlatego tak mocno przeżywa się każdą radość i ból, bliskość i oddalenie, rany i pojednanie z naszymi braćmi. Nie mogą nam zostać obojętni.

Pan Jezus pokazuje jeszcze inny rodzaj braterstwa. Ono ma początek w Ojcu, w łonie Ojca. Potrzeba więc JEDNEGO.

Komentarz