Pan z Tobą (ὁ κύριος µετὰ σοῦ (יְהוָה)

Anioł przyszedł do Niej i powiedział: “Raduj się, przemieniona przez łaskę, Pan z Tobą. (Łk 1,28)

Kαὶ εἰσελθὼν πρὸς αὐτὴν εἶπεν, Χαῖρε, κεχαριτωµένη, ὁ κύριος µετὰ σοῦ.

Całe wyrażenie “ho Kyrios meta sou (Pan z Tobą)” jest ni mniej ni więcej jak zawoalowanym Imieniem Boga (JHWH). Bo w tym zwrocie zawarta jest cała Boska natura – Jestem, Który Jestem tutaj, z tobą.

Nie ma takiej drugiej osoby, która byłaby z tobą przez cały czas, darzyła cię wciąż życzliwością, dokładnie wiedziała, co u ciebie (w sercu oczywiście) i nazywała swoim Imieniem – Wierny/Wierna.

Komentarz