Przemyślenia (διανόημα dianoēma)

On zaś poznając ich przemyślenia powiedział im. (Łk 11,17)

αὐτὸς δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὰ διανοήματα εἶπεν αὐτοῖς.

Znane jest powiedzenie: “Myślenie nie znosi pustki”, które jest chyba parafrazą stwierdzenia, że natura nie znosi pustki. Inaczej mówiąc, ciągle mamy jakieś przemyślenia, pomysły, wewnętrzne opinie, nastawienia. Nawet w nocy nasz mózg pozostaje aktywny, o czym świadczą senne marzenia. Nie wszystkie te aktywności są po jasnej stronie życia. Dlatego trzeba je konfrontować z Prawdą, ze Słowem pełnym życia i Ducha Świętego.

Pan Jezus zna meandry naszych przemyśleń. Ta wiedza nam nie zagraża. Wręcz przeciwnie, chroni przed uwikłaniem w podejrzliwość, niezdrowe szukanie sensacji, wymiata bałagan, wprowadza pokój. Czyni to “Palcem Bożym” – to kolejny obraz Ducha Świętego w Ewangelii św. Łukasza.

Komentarz