Kerygma (κήρυγμα kerygma)

Mężowie Niniwy powstaną w sądzie nad tym rodem i zasądzą go, gdyż zmienili myślenie w wołaniu Jonasza, a tu większe od Jonasza. (Łk 11,32)

ἄνδρες Νινευῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν· ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε.

Wołanie – kerygma – angażuje całą osobę na głębszym poziomie. Nie jest tylko aktorską retoryką. Jest raczej płomieniem gorliwości, odwagą przekroczenia “bariery dźwięku”, błyskiem w oku ze względu na Tego, Który posyła. Podobnie mówi się o kimś, kto ma charyzmę do jakiegoś dzieła.

Komentarz