Chciwość (πλεονεξία pleoneksia)

Powiedział zaś do nich: Uważajcie i strzeżcie się od wszelkiej chciwości. (Łk 12,15)

εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς· ὁρᾶτε καὶ φυλάσσεσθε ἀπὸ πάσης πλεονεξίας.

Każda wada ma w sobie albo niedomiar, lub nadmiar. Ale zawsze brakuje im wyważonego środka. Chciwość jest pewnego rodzaju nienasyceniem. Ona chce więcej i więcej, i nigdy nie doznaje uspokojenia. Nie pozwala cieszyć się tym, co się posiada, odbiera radość z małych rzeczy, gestów, chwil szczęścia. Frustruje serce chciwca i wrzuca w nie smutek.

Lekarstwem na chciwość jest szczodrość i hojność w obdarowaniu brata lub siostry. Większa jest radość w dawaniu, aniżeli w braniu. (por. Dz 20,35)

Hojność Boga zewsząd płynie

Komentarz